Tag Archief van: Natuurbrand

Voorkomen van een natuurbrand

Voorkom een natuurbrand!

Als het langere tijd droog en warm is, kan in de natuur makkelijk natuurbranden ontstaan. Natuurbranden zijn moeilijk te blussen. Daarom proberen we natuurbranden zoveel mogelijk te voorkomen.

Menselijk gedrag is meestal de oorzaak van een natuurbrand. Zo kan zelfs een auto die in hoog of droog gras geparkeerd wordt tot
een natuurbrand leiden. Weet u wat u kunt doen om een natuurbrand te voorkomen? U leest het hieronder.

Natuurbrand voorkomen

Deze belangrijke maatregelen kunt u zelf nemen om natuurbrand te voorkomen.
• Gooi een sigarettenpeuk in de afvalbak; een droge natuur is brandgevoelig.
Een sigarettenpeuk kan dan al genoeg zijn.
• Gooi afval (en zeker reflecterend afval zoals een glazen fles) in de daarvoor bestemde
afvalbakken of neem het mee naar huis. Afval kan namelijk brand veroorzaken.
• Laat de vuurkorf, fakkel, wensballon of vuurwerk thuis. Ze vormen, net als een open
(kamp)vuurtje, een groot risico.
• Vuur maken en barbecueën mag alleen op speciale picknick- en vuurplaatsen. Houd altijd blusmiddelen als een tuinslang, emmer water of brandblusser bij de hand voor een beginnende brand.
• Zet uw auto alleen op de aangelegde parkeerplaatsen aan de rand van het natuurgebied. De warme katalysator aan de onderkant van de auto wordt erg heet en kan hierdoor makkelijk brand veroorzaken.
• Door bospaden vrij te houden, kan de brandweer snel ter plaatse zijn bij een natuurbrand.
• Als u brandstichting vermoedt, wees dan alert op verdachte situaties en bel 112.

Wat te doen bij een natuurbrand?

• Probeer een grote brand niet zelf te blussen.
• Blijf zoveel mogelijk uit de rook.
• Vlucht naar een veilige plaats: de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom;
• Help indien mogelijk andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.
• Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk door waar u zich bevindt.
• Let op: in sommige plaatsen (waaronder bos/grensgebied) is 112 niet/minder bereikbaar met een mobiele telefoon.