Algemeen


Historie IJzeren Man Gebied
Het IJzeren Man gebied ligt ten zuid-westen van Weert en is ruim 100 hectare groot. Ooit lagen hier uitgestrekte heidevelden en woeste gronden, waarvan de laatste restanten nog steeds goed zichtbaar zijn. Het gebied ontleent zijn naam aan de stoomgraafmachine "De IJzeren Man" die van 1910 tot 1913 een deel van het gebied uitgegraven heeft en waardoor een grote waterplas (de huidige "Grote IJzeren Man") ontstond. Het gewonnen zand werd gebruikt voor de aanleg van de spoordijk Weert-Eindhoven.

Later is door zandwinning de waterplas aan de Voorhoeveweg ontstaan die voornamelijk als visvijver in gebruik is. (In de volksmond noemt met dit "het blauwe meertje")

Parkbos
Medio 2005 is door het waterschap en de gemeente Weert het project "Waterplan IJzeren Man" afgerond. In dit project is naast het herstel van de waterhuishouding nadrukkelijk aandacht besteed aan de verbetering van de recreatiemogelijkheden en de belevingswaarde van het gebied.

Uiteindelijk krijgt de IJzeren Man de uitstraling van een parkbos. Uit het oog springende elementen hierbij zijn tal van aangelegde bruggetjes, de cascade tussen de Grote en Kleine IJzeren Man, die de beide bekende wateren met elkaar verbind en de "laan" die gevormd gaat worden door de nieuw geplante bomen.

Bekijk de folder van Recreatiegebied De IJzeren Man